Reglement Vlottentocht 30 april 2023

1. Wie dit jaar 12 jaar wordt, mag mee op een vlot.


2. Om iedereen gelijke kansen te geven dient het vlot hoofdzakelijk ter plaatse gebouwd en/of gesjord te worden.
De groepen zijn welkom vanaf 7h00, de tewaterlating is voorzien om 10h30.
Het vlotnummer zal u toegezonden worden ter bevestiging van de inschrijving.
Dit vlotnummer dient door de groepering voorzien te worden zodat dit zichtbaar is vanaf de Nete bermen.


3. De bemanning dient er voor te zorgen het vlot zelf te water te laten en bij het einde van de tocht op het droge te brengen, te ontmantelen en alle materialen op te ruimen en van de dijk te verwijderen, dit op de vertrek -en aankomstplaats.
Enkel montage met Sisal-sjortouw, polyprop-sjortouw is niet toegelaten omwille van het lossnijden van de sjorringen  bij aankomst.
De groep moet bij aankomst in het bezit zijn van een scherp mes. Dit dient aanwezig te zijn om de touwen door te snijden.


4. Uit veiligheidsoverwegingen wordt gevraagd dat alle deelnemers 100 m kunnen zwemmen en is elke deelnemer op het vlot verplicht een zwemvest te dragen.
Het dragen van rubberen laarzen is VERBODEN!
Het dragen van schoeisel is wel VERPLICHT (watersandalen of sportschoeisel is aangewezen).
Zwemvesten kan je zelf aanvragen en gratis ontlenen bij de BLOSO - Uitleendienst. Vraag dit op tijd aan.


5. Op ieder vlot dient men in het bezit te zijn van een minstens 1 cm dik EN 10 meter lang werptouw.
Dit touw dient om bij aankomst naar de begeleiding aan de oever te gooien.


6. Op ieder vlot dient men in het bezit te zijn van tenminste twee roeispanen. Dit wordt gecontroleerd bij aanvang.


7. Op de vlotconstructie mogen geen scherpe, geen uitstekende delen, geen open vuur aanwezig zijn welke mogelijk de deelnemers kunnen kwetsen.
Tijdens de opbouw en voor vertrek zullen de inrichters veiligheidscontroles houden m.b.t. veilige opbouw, veilige constructie en dragen van schoeisel en een persoonlijke zwemvest per deelnemer.


8. Het deelnemende vlot dient te voldoen aan volgende eisen:

  • Gemonteerd zijn op vaten, binnenbanden of bestaan uit een drijvend materiaal.
  • Dient bestuurbaar te zijn. (roeispanen ed. )
  • Voorzien zijn van een zichtbaar bord om het volgnummer op aan te brengen.
  • Het vlot mag niet breder zijn dan het asfalt op de Netedijk bij het vertrek (max. 4 meter breed).
  • Motorische aandrijving met brandstof is niet toegelaten.
  • Bedrijfsreclame is verboden!!


9. Indien een vlot onveilig is of niet conform de reglementering uitgerust is, (zie o.a.de punten 4-5-6-7-8 van dit reglement) kunnen de inrichters de deelname van het vlot weigeren.
De uitspraak van de inrichters is bindend en niet herroepbaar.


10. Het aantal deelnemende vlotten is beperkt.


11. Traject van de tocht: Kasteel Ter Elst ===> De Locht.


12. De tocht is geen snelheidsrace, er zullen echter wel prijzen voorzien worden.
De uitreiking van de prijzen gaat door na aankomst van het laatste vlot en na beraad van de jury.


13. Ter plaatse zijn warme hapjes, broodjes en drank voorzien, aan democratische prijzen. De deelnemers mogen echter zelf hun lunch meebrengen.


14. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.


15. Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven.


16. De organisatie behoudt zich het recht voor om wat betreft de inschrijvingen voorrang te geven aan jeugdbewegingen.


17. Deelname aan deze vlottentocht brengt volledige aanvaarding van dit reglement mee.


18. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen, laat waardevolle voorwerpen beter thuis.


19. De deelname aan de Vlottentocht is GRATIS.
Iedereen, die daadwerkelijk plaatsneemt op een vlot of meewerkt aan de opbouw, dient verzekerd te zijn.
Voor diegene die niet in het bezit zijn van een verzekering die deze activiteit dekt, bevelen wij ten stelligste onze verzekering aan.
Deze kan afgesloten worden bij inschrijving, of op de dag zelf bij het opstellen van de deelnemerslijst.


20. Zwemmen in de Nete tijdens de duur van de Vlottentocht is verboden.
Zwemmen is enkel toegelaten na averij aan het vlot, waarbij zwemmen een handeling is om veilig het vlot, de oever of een boot van de hulpdiensten te bereiken.